Vitryssland

Vitryssland, officiellt Republiken Vitryssland, är ett land i Östeuropa. Landet är en inlandsstat och saknar därmed kust. Vitryssland gränsar till Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Minsk är Vitrysslands huvudstad och största stad.

Fram till 1991, då Vitryssland frigjorde sig från det sönderfallande Sovjetunionen och utropade sin självständighet, hette landet Vitryska socialistiska sovjetrepubliken (Vitryska SSR) och var en av Sovjetunionens förbundsrepubliker. Under Vitrysslands långa och dramatiska historia har landet erövrats och styrts av en rad främmande överhögheter. På 500-talet koloniserades landet av slaviska folkstammar och på 800-talet införlivades det i Kievriket. 300 år senare erövrades det av styrkor från grannlandet Litauen. På 1500-talet, då Litauen gått samman med Polen, dominerade det polska inflytandet. Under 1700-talet ockuperades området av Ryssland, och fortfarande är Vitryssland starkt ekonomiskt beroende av sin stora granne i öster.

Under både första och andra världskriget drabbades Vitryssland av stor förstörelse. Resultatet av den tyska invasionen 1941 blev att 1,3 miljoner dödades och nästan hela den judiska befolkningen förintades. Många byggnader låg i ruiner och Minsk hade jämnats med marken. Efter kriget hölls landet i ett hårt grepp av Sovjetunionen. 1986 drabbades landet av ytterligare en stor katastrof genom Tjernobylolyckan i grannlandet Ukraina. Stora delar av jordbruksområdena i södra Vitryssland blev smittade av radioaktivt nedfall och är sen dess avstängda från jordbruksproduktion.

Det övervägande flacka landskapet visar upp moränterräng i norr och stora våtmarker i söder, varav många har blivit utdikade och uppodlade. Landet har omkring 11 000 sjöar och genomkorsas av en rad floder, som kompletterar det stora transportnätet av vägar och järnvägar. Vitryssland har ingen kust utan utnyttjar hamnar i Polen och Litauen för sina transporter till sjöss. Knappt 30 % av landet består av skogar och hedlandskap och nästan hälften av ytan utnyttjas som jordbruksmark. De viktigaste grödorna är korn, råg, potatis, sockerbetor och lin. En mycket viktig sektor inom jordbruket är kreatursnäringen som består av svinavel och mjölkproduktion.

Vitryssland har stora tillgångar av torv, bergsalt och kaliumkarbonat samt en del kolreserver, bortsett från detta är råvarutillgångarna mycket små. För att kunna försörja industrin, t.ex. den petrokemiska industrin och lastbilsproduktionen, är landet hänvisat till energileveranser från Ryssland.

Den vitryska vardagen präglades efter självständigheten 1991 av strejker och politisk oro. Sedan Aljaksandr Lukasjenka kom till makten 1994 har det dock skett en gradvis stabilisering. Detta har emellertid skett till priset av kraftigt inskränkta medborgerliga och politiska rättigheter. För det stora flertalet vitryssar är detta ingen stor fråga eftersom man är van vid den än mer totalitära ordning som rådde under Sovjettiden. Under perioden 2000-2007 uppvisade ekonomin god tillväxt, till stor del genom kraftigt subventionerade olje- och gaspriser från Ryssland. Den ryska politiken har därefter förändrats och olje- och gaspriserna gradvis höjts. Detta har drabbat den vitryska ekonomin mycket negativt. Från att ha varit helt skuldfritt har landet på bara några år dragit på sig en betydande utlandsskuld.

Vitryssland är Europas minst demokratiska land enligt en rapport av den amerikanska organisationen Freedom House.

Till startsidan