Vulkanaskan från Island

Vulkanutbrott

Vulkandutbrottet på Island i april 2010 har orsakat kaos i flygtrafiken. Detta eftersom att partiklarna i vulkanaskan påstås vara skadliga för flygplanens jetmotorer. För att värna om flygpassagerarnas säkerhet har flera länder stängt sina luftrum. Alla flyg till och från dessa länder har stoppats. Det tyska flygbolaget Lufthansa vill dock att flygstoppet ska upphävas eftersom de genom egna provflygningar inte kunnat se att motorerna tar såå stor skada av den vulkanaska som finns högt upp i atmosfären.

Under torsdagen den 15 april stängdes luftrummet av för flygtrafik i åtta länder. Dessa är Storbritannien, Belgien, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark och Finland. Det har även införts begränsningar i flygtrafiken i norra Tyskland, norra Frankrike, norra Polen, Ryssland och Schweiz.

Den 18 april rapporteras om att mängden aska som kommer ut vulkanen verkar avta, men ingen vet än så länge säkert när det kommer upphöra. Vulkanaskan kan ligga kver mycket länge uppe i atmosfären. Flygstoppet är i skrivande stund framflyttat till onsdagen den 21 april. Om det varar så länge så har vulkanaskan fått en stor del av flygtrafiken inom, från och till Europa att stå stilla i ungefär en vecka.

Vad innehåller vulkanaskan?

Vulkanaskan innehåller partiklar av vulkaniskt glas och/eller små lavastenar. Den kan också innehålla ämnen som kan vara giftiga, t.ex. fluor och svavel. När vulkanes lava innehåller mycket gas som blir explosiv bildas extra mycket aska. Även när lavan kommer i kontakt med vatten bildas aska, detta eftersom att det sker en explosion när vattnet förångas. Explosionen kan då föra med sig stora mängder partiklar i luften.

Se även: Klimatordlista

Till startsidan