Hamburg

Hamburgs rådhus

Hamburg är Tysklands näst största stad som ligger i den nordvästra delen av landet vid floden Elbe. Hamburg är sedan länge en betydande hamnstad, Tysklands största. Staden har 1,7 miljoner invånare (ca: 3 milj med förorter). Förbundslandet gränsar till Schleswig-Holstein i norr och Niedersachsen i söder.

Staden är också ett stort kulturellt centrum och många av Tysklands tidningar har sina huvudkontor här. Varje år besöker många turister staden, vilket gör att det finns ett stort antal hotell i Hamburg. I december varje år hålls dessutom flera julmarknader i Hamburg. I de "syndiga" kvarteren kring Reeperbahn hålls årligen en "alternativ" julmarknad där de traditionella varorna bytts ut mot sådana av mer erotisk natur.

Det är tack vara floden Elbe som Hamburg har vuxit och blivit den betydande handelsmetropol som staden är idag. Hamburgs hamn upptar ungefär 10% av stadens totala yta och är den största hamnen i Tyskland. Det är ochså Europas näst största containerhamn efter Rotterdam. Cirka 8% av Tysklands utrikeshandel passerar här, och hamnen kan ta emot 500 fartyg samtidigt. Till ytan är hamnen ungefär 65 gånger större än Monaco. Den sammanlagda längden av strandsträckorna är 275 km. Lagerbyggnader, kajskjul och kylanläggningar täcker en yta av 1,5 miljoner m². Under åren som Tyskland var delat hämmades Hamburgs geografiska tillväxt då gränsen till Östtyskland bara låg några mil öster om staden. Från Hamburg utgår många motorvägar till andra tyska städer, bl.a. Berlin, Kiel, Lübeck, Bremen och Hannover. Hamburgs flagga

Till de stora branscherna i Hamburg räknas elektroteknik, maskinbyggnad och kemisk industri. Skeppsbyggnadsindustrin som tidigare var mycket viktig har kraftigt minskat i betydelse. Hamburg är även ett centrum för tysk media med ett stort antal företag inom förlags- och pressväsendet, film, reklam, TV och radio. Av de sex största förlagen finns fem av dem i Hamburg. Exempel på kända tidningar är Stern, Zeit, Spiegel, Hör Zu och Bild.

Till startsidan