Berlin

Berlin

Berlin är Tysklands huvudstad och största stad och ligger i den östra delen av landet ca: 9 mil från gränsen till Polen. Staden har 3,4 miljoner invänare (med förorter 4,4 miljoner) och är med sina 892 kvadratkilometer även Tysklands till ytan största stad.

Berlin är en betydande trafikknutpunkt samt ett viktigt ekonomiskt och kulturellt centrum i Tyskland och hela Europa. Här finns institutioner som universitet, forskningscentrum, teatrar och muséer. I historien har Berlin varit huvudstad i flera tidigare tyska stater. Bl.a Mark Brandenburg, Preussen, Tyska kejsardömet, Weimarrepubliken, Nazityskland och Östtyskland. Berlin är sedan 1991 det även det återförenade Tysklands huvudstad. Från andra världskrigets slut var Bonn huvudstad i Västtyskland och Östberlin huvudstad i Östtyskland.

Geografi

Berlin utgör sitt eget förbundsland och är helt omsluten av delstaten Brandenburg. Utöver Berlin är det endast Hamburg och Bremen som både är stad och delstat på samma gång. Stadens centrum ligger i en sänka mellan platåerna Barnim och Teltow. Genom denna sänka och stadens centrum rinner floden Spree. I Berlins västra delar mynnar Spree ut i floden Havel som rinner genom ett flera sjöar. De flesta stadsdelarna ligger idag på de ovannämnda platåerna. Berlins högsta platå är Teufelsberg vars högsta punkt är 115 meter över havet, som är en ansamling av rasmassor från andra världskriget. Müggelberg som reser sig 115 meter över havet består idag av stadsdelen Köpenick.

Historia

Berlin växte fram som en dubbelstad vid namn Berlin-Cölln. Staden Cölln fick sitt stadsprivilegium år 1237 och var belägen på ön Spreeinsel i floden Spree. Berlin låg brevid, men på fastlandet. År 1307 fick de båda städerna ett gemensamt rådhus, och senare lades namnet Cölln ner då staden blev en stadsdel i Berlin. Namnet Berlin kommer troligtvis från det slaviska ordet "berl" som betyder träsk.

Marx Engels Platz

1949 delades staden i två delar då de amerikanska, brittiska och franska sektorerna bildade Västberlin, som politiskt hörde till Västtyskland trots att staden var helt avskärmad från övriga delar av landet, isolerad inuti Östtyskland. 1953 ägde Folkupproret i Östtyskland rum, vilket kulminerade i Östberlin den 17 juni. Enligt befintliga källor dog minst 34 personer i demonstrationerna som kämpades ner med soldater och pansarvagnar. Flera personer dömdes också till döden och avrättades i till följd av denna folkresning som ännu inte är helt utforskad. Berlinmuren började byggas den 13 augusti 1961 av östtyska trupper och polis. Från denna dag och fram till november 1989 bevakades gränsen hårt av östtyska soldater.

Den kommunistiska regimen i Östtyskland föll 1989 på grund av kraftigt ökande opposition från folket och muren började rivas. Till följd av detta återförenades 1990 de tyska staterna och de två delarna av Berlin. Det tyska parlamentet (förbundsdagen) beslutade 1991 att Berlin åter skulle bli huvudstad i det återförenade Tyskland. Beslutet var fullt genomfört 1999 och Tysklands Förbundsregering samt förbundsdag huserar i Berlin från och med den 1 september 1999.

Befolkning

Berlin har idag lite över 3,4 miljoner invånare. Fram till 1600-talet var befolkningen i området kring Berlin inte så talrik, och under trettioåriga kriget blev Berlins invånarantal halverat. Kurfurste Fredrik Vilhelm av Brandenburg övertalade därför många hugenotter från Frankrike att flytta till regionen. Berlins befolkning ökade från 1648 med cirka 6 000 invånare till 57 000 invånare år 1709. 1740 förklarades Berlin till storstad, och 1875 hade staden över en miljon invånare. På grund av Berlins ställning som administrativt och kulturellt centrum flyttade många tyskar och andra nationaliteter till staden. I mitten av 1800-talet invandrade många människor från Östeuropa, bland annat från Polen och Ryssland. Dessa flyttade till staden i samband med den industriella revolutionen.

1920 blev många omkringliggande städer och byar som var förut självständiga en del av Berlin, invånarantalet ökade till över fyra miljoner. Vid tiden för andra världskriget minskade Berlins befolkning och låg därefter konstant mellan 3,1 och 3,5 miljoner invånare. Många valde dessutom att lämna Västberlin då stadens framtid var oviss och låg som en enklav i Östtyskland. Unga män från Västtyskland flyttade dock till Västberlin på grund av att staden saknade värnplikt.

Officiell webbplats: www.berlin.de

Till startsidan