Tysklands förbundsländer

Tyskland är en förbundsrepublik som utgörs av 16 förbundsländer (delstater). På tyska kallas dessa Bundesländer. Sedan 1990, då Östtyskland införlivades i Förbundsrepubliken Tyskland, består Tyskland av 16 förbundsländer. Förbundsländerna är egna folkrättsliga subjekt. Ur ett juridiskt perspektiv är det förbundsländerna som bildat förbundsrepubliken, och inte förbundsrepubliken som indelats i förbundsländer.

Lista över Tysklands förbundsländer:

Förbundsländerna efter 1945

Förbundsländerna är resultatet av den territoriella nyindelning av Tyskland som skedde efter 1945. I de fyra ockupationszonerna skapades efterhand 16 förbundsländer. Man inriktade sig på att skapa delstater med en hög grad av autonomi. En av idéerna bakom beslutet var att sprida den administrativa makten (bl.a. utbildningsväsen) och inte ha en stark och dominerande centralmakt. Östtyskland valde efter att de båda tyska staterna utropats 1949, att 1952 ta bort förbundsländerna för att istället införa ett större antal smådistrikt (Bezirk) utan koppling till tidigare historiska områden.

Den brittiska militärregeringen upplöste 23 augusti 1946 Preussens tidigare provinser och omformade dem till självständiga förbundsländer: Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Schleswig-Holstein. Den gamla stadsstaten Hamburg förblev ett självständigt förbundsland. Rheinland-Pfalz skapades 1946 av den franska militärregeringen. Hessens författning trädde i kraft 1 december 1946 genom en folkomröstning och var därmed den första tyska författningen efter andra världskriget i Tyskland. Bayerns författning antogs genom folkomröstning 1 december 1946.

De allierades kontrollråd beslutade 25 februari 1947 om Preussens formella upplösning.

Förbundsrepubliken Tysklands grundlag - Grundgesetz proklamerades 23 maj 1949. Västberlin hade en särskild status.

Baden-Württemberg bildades 25 april 1952 genom en sammanslagning av Baden, Württemberg-Baden och Württemberg-Hohenzollern. Samma år upplöste DDR sina fem delstaters förvaltning och istället införde man 14 distrikt (Bezirke) samt Östberlin som fick namnet Berlin – Hauptstadt der DDR.

Den 1 januari 1957 blev Saarland en tysk delstat efter att ha varit ett internationellt område.

Införlivandet av Östtyskland

År 1990 tillkom fem delstater från det forna DDR: Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen och Brandenburg (samt det forna Östberlin, som tillföll förbundslandet Berlin). De återskapades ur Östtysklands tidigare Bezirk, och har i dagligt tal ofta kommit att kallas de nya förbundsländerna, die neuen Bundesländer.

Till startsidan