Uganda

Uganda är ett land i Östafrika med stora områden bördig jord och många sjöar (bland annat den nordvästra delen av Victoriasjön, som är världens tredje största sjö) och floder. Uganda gränsar till Kongo-Kinshasa, Sudan, Kenya, Tanzania och Rwanda.

Historia

Uganda bildades av Storbritannien och omfattar ett flertal tidigare kungadömen. Under kolonialtiden blev Uganda ett brittiskt protektorat 1894. Landet blev självständigt från Storbritannien 1962 med Milton Obote som ledare 1962-1971. I det första parlamentsvalet 1962 vann Milton Obote och blev landets premiärminister.

Idi Amin 1971-1979

Den 25 januari 1971 störtades Milton Obotes diktatur genom en militärkupp som leddes av befälhavaren Idi Amin. Amin upplöste parlamentet och utropade sig själv till president. Amins åtta år som diktator ledde Uganda till ekonomisk kris, social misär och grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Särskilt de etniska grupperna acholi och langhi drabbades hårt eftersom dessa hade varit trogna med Milton Obotes regim. Idi Amin lät också utvisa 50 000 medborgare av indiskt ursprung och beslagtog deras egendom. Detta gjordes för att Obote och hans regering hade tillåt indier att komma in i landet och Idi Amin hävdade därmed att de var i maskopi med Obote och hans följeslagare. I oktober 1978 slog Tanzanias armé tillbaka ett anfall från Uganda. Med hjälp av den inhemska motståndsrörelsen Uganda National Liberation Army, kunde till slut huvudstaden Kampala intas den 11:e april 1979. Efter flera kortvariga presidenter under 1979 tog en militärkommission över makten. Den utlyste under våren 1980 Ugandas andra parlamentsval som hölls i december 1980 där Milton Obote vann. Valet kantades av ett antal oegentligheter men fick likväl godkänt betyg av den grupp från det brittiska samväldet som övervakade valet. Idi Amins diktatoriska regim mellan 1971 och 1979 var ansvarig för 300 000 människors död. Milton Obote störtades 1985 av general Tito Okello som ledde landet i sex månader innan han i sin tur blev störtad av en rörelse ledd av den nuvarande presidenten Yoweri Museveni.

Yoweri Museveni 1986-

Under 90-talet utlyste regeringen val utan politiska partier. Det finns bara ett politiskt parti, The Movement, som själva hävdar att de inte är ett politiskt parti utan en folkrörelse som alla ugandier är lojala med. Sedan slutet av 80-talet har rebellgruppen Herrens motståndsarmé i norra Uganda bekämpat Musevenis regering. Konflikten har lett till en stor flyktingkatastrof i de norra delarna av landet och många krigsförbrytelser har begåtts. Uganda har även varit inblandat i kriget i grannlandet Kongo-Kinshasa under 1998-2002.

Geografi

Ugandas lägsta punkt är Albertsjön som ligger på 621 meters höjd över havet. Landets naturtillgångar är: koppar, kobolt, vattenkraft, kalksten, salt och odlingsbar mark. Ugandas totala yta är 241 550 km², varav 197 322 km² är landareal.

Större städer i Uganda är Kampala (1 480 200), Kira (158 300), Gulu (141 500), Lira (98 300), Mbarara (97 500), Mbale (84 100), Jinja (82 800).

Ekonomi

Ugandas viktigaste näringsgren är jordbruket som sysselsätter mer än 80% av arbetskraften. En stor del av det som produceras är ekologiskt framställt, utan konstgödsel och kemikalier. Den största exportvaran är kaffe. Andra jordbruksprodukter är te, bomull, vanilj, majs och snittblommor. I Uganda lever 35% av befolkningen under fattigdomsstrecket.

Sedan 1986 har regeringen med stöd av utlandet försökt att stabilisera landets ekonomi genom bland annat valutareformer, höjda priser för exportgrödor och högre löner för de statsanställda. Med detta vill man främst uppnå en minskad inflation och en ökad exportproduktion. Mellan 1990 och 2001 förbättrades ekonomin, men på senare år har Ugandas inblandning i kriget i Kongo (Kinshasa) och korruption på regeringsnivå återigen försämrat läget.

Nästan all elektricitet som produceras kommer från vattenkraft. Uganda exporterar även el, i huvudsak till grannlandet Kenya.

Kommunikationer

Då Uganda inte har någon kust är landet mycket beroende av vägar, järnvägar och flyg. Många av vägarna blev förstörda under inbördeskriget, men har tack vare bistånd kunnat återuppbyggas. De flesta stora städer har helt eller bitvis asfalterade vägförbindelser.

Uganda har 125 mil järnväg varav stora delar är i stort behov av upprustning. Den enda sträcka som idag används är den mellan Kampala och Tororo i närheten av Jinja. Från Tororo fortsätter järnvägen över gränsen vidare mot Mombasa i Kenya. Järnvägen byggdes av britter för att transportera råvaror från de inre delarna av Afrika ut till kusten.

Några mil utanför Kampala ligger Entebbe som är Ugandas internationella flygplats med direktförbindelser till flera Europeiska städer, bl.a. Amsterdam och London samt en rad afrikanska städer.

Till startsidan