Samhälle och politik

Denna kategori innehåller artiklar som handlar om samhälle och politik.

Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lägre grad, en gemensam kultur. Ett samhälle överlever sina samhällsmedlemmar och reproducerar sig självt. Mer förenklat kan ett samhälle beskrivas som en ekonomisk, social och industriell infrastruktur. Ett samhälle kan utgöras av en enskild etnisk grupp, såsom etniska svenskar eller av en nation såsom Sverige. Det kan också utgöras av mer heterogena stater såsom Nordkorea eller i lösare mening av en bredare kulturell grupp som ofta är fallet i västerländska samhällen.

Samhällen studeras inom samhällsvetenskapens olika ämnen. Särskilt sociologi intresserar sig för de strukturerade relationer som ett helt samhälle omfattar.

Politik är en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut. Ofta gäller detta hur en stats offentliga makt ska fördelas och utövas. Ordet används också om samhällsvisioner och det specifika innehållet i en grupps handlingsprogram.

I demokratier utgår den politiska makten enligt grundlagar ofta från folket, men förs oftast aktivt av statschefer, regeringschefer, parlament, politiska partier, intresseorganisationer, och i viss mån massmedia. I diktaturer och envälden är den politiska makten istället koncentrerad till ett mindre antal personer, ofta med stöd av militär och polis.

Vissa har argumenterat för att politikbegreppet bör vidgas till att innefatta fenomen som normalt betraktas som privata eftersom dessa anses påverka resultatet av den offentliga maktutövningen och maktkampen i hög grad.

Hittar du inte den artikel du letar efter? Då kanske den finns i kategorin övrigt.

Till startsidan