Vetenskap

Denna kategori innehåller artiklar som handlar om vetenskap.

Vetenskap (även "kännedom" eller "kunskap"), är ett begrepp som kan sägas innebära organiserad och verifierbar kunskap. Den bygger starkt på ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap som kännetecknas av empiri samt även ofta experiment, att samla in och klassificera data, men även enligt vissa vetenskapteoretiker naturalism. Inom vetenskapen använder man sig inte av förklaringar som bygger på det övernaturliga. Ordet vetenskap kan användas om dess discipliner, till exempel "kemi är en vetenskap". Många grundprinciper för ett vetenskapligt arbetssätt fastlades redan av Aristoteles, men i modern tid var det under 1600-talet som vetenskapliga metoder fick sitt stora genombrott.

Hittar du inte den artikel du letar efter? Då kanske den finns i kategorin övrigt.

Till startsidan