Arbete och ekonomi

Denna kategori innehåller artiklar som handlar om arbete, privatekonomi, företagsekonomi och nationalkonomi.

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar varor eller tjänster av ekonomiskt värde. En människas resurser för att utföra arbete kallas arbetskraft. Ur ett ekonomiskt perspektiv skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete. Till det obetalda arbetet kan man bl.a. räkna ideellt arbete, hushållsarbete och studier.

Ekonomi behandlar hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att de tillgängliga resurserna är begränsade i förhållande till det totala önskemålet och behovet.

I svenskan används ordet ekonomi i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse. Det kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi.

Hittar du inte den artikel du letar efter? Då kanske den finns i kategorin övrigt.

Till startsidan