Kropp och hälsa

Denna kategori innehåller artiklar som handlar om kropp och hälsa.

Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Den svenska myndigheten Sida använder sig också av WHO:s definition. Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som:

"... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /.../ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande."

Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.

"Biglife.se - Hälsa och skönhet kommer inifrån med rätt kost och träning"

Hittar du inte den artikel du letar efter? Då kanske den finns i kategorin övrigt.

Till startsidan